O ZAJĘCIACH


Zajęcia

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne to cotygodniowe spotkania po 90 minut. Grupy liczą do 10 osób, a uczestnicy budują w parach przy komputerze i zestawie klocków. Podczas każdego spotkania konstruujemy inną maszynę. Roboty są wyposażone w silniki i czujniki, a ich działanie jest określone przez samodzielnie napisany program komputerowy. Test zdobytej wiedzy odbywa się podczas zawodów, kiedy ekipy rywalizują swoimi konstrukcjami.

 

Przebieg zajęć

Każde zajęcia wiążą się z pewnym problemem, który jest do rozwiązania. Sposobów jest często wiele i należy za każdym razem opracować strategię dopasowaną do własnych możliwości. Znajomość obsługi czujników i umiejętności pracy z danymi różnego typu określa paletę dostępnych rozwiązań. Dlatego też wybrana strategia określa zarówno konstrukcję, jak i program, który zostanie w nią wgrany. Uczestnicy zachęcani są do znajdowania własnych rozwiązań, które następnie są dopracowywane.

 

Korzyści

Zajęcia uczą, jak rozwiązywać problemy, stosując najprostsze rozwiązania. To buduje samodzielność i poczucie wiary we własne możliwości, a także współpracy i szacunku dla innych. Uczą tego, jak wykorzystywać wiedzę w działaniu.

 

Dopasowanie

Prowadzone kursy i używane do konstrukcji klocki są dostosowane do odpowiednich grup wiekowych. W grupach 6-8 są to zestawy Lego WeDo, natomiast grupy 8-14 korzystają z Lego Mindstorms.

Zawarty w ćwiczeniach materiał jest dostosowany do możliwości rozwojowych danej grupy wiekowej. W ten sposób dzieci w pełni wykorzystują swój potencjał i kreatywność, a zabawa sprawia dużo radości.

 

 

Konstrukcje

Na zajęciach poznaje się zasady działania wielu urządzeń. Zapoznaje się z podstawowymi konstrukcjami, prawami fizyki i fenomenami natury.